dimecres, 21 d’octubre de 2020

REPERTORI MUSICAL: LA TARDOR I LA CASTANYADA.
Les festes i tradicions es treballen des de totes les àrees de coneixement: coneixement de si mateix i dels altres, coneixement de l'entorn i comunicació i llenguatge. La Castanyada està vinculada amb l'estació de la tardor i els seus fruits (castanyes, moniatos, magranes...).

Dins de l'àrea de Comunicació i llenguatge, la música s'enfoca de forma global seguint la seqüència didàctica del projecte que s'estigui treballant i la part específica en la qual es treballaran aquells continguts musicals que no estiguin relacionats amb la unitat de programació. El repertori musical de cada curs està adaptat a l'edat de l'infant tenint en compte el tipus de vocabulari, la complexitat de la lletra i el ritme.

Els alumnes d'EI3, EI4 i EI5 estan aprenent cançons de la tardor i de la Castanyada amb les seves tutores i la Sra. Anna Borbonet, mestra de música.

La propera setmana totes les classes faran una connexió amb l'escola germana de Badalona per poder representar i cantar el repertori musical que han treballat.

Divendres 30 d'octubre es celebrarà la festa de la Castanyada al jardí de l'Escola seguint les mesures de seguretat. Els infants cantaran i ballaran i acabaran la tarda menjant panellets i castanyes.

imatges
divendres, 16 d’octubre de 2020

JOCS DE TAULA
La pràctica dels jocs de taula es troba en la base de l'experimentació: jugar és experimentar, però en el joc també hi ha descoberta i, sobretot, presa de decisions. El joc és un dels pilars de l'Educació Infantil i esdevé un entorn ideal per a aprendre a prendre decisions, a valorar la seva pertinença i a assumir-ne les conseqüències, competències fonamentals en tots els àmbits de la vida.

Les estratègies  i coneixements que els alumnes van adquirint tot participant en els jocs de taula serviran per formar i consolidar el seu aprenentatge.

Posar en joc les emocions, són accions presents en la pràctica d'un joc de taula. I, si ens hi fixem, totes aquestes accions són la base de l'aprenentage. D'altra banda, la pràctica dels jocs de taula serveix per transmetre valors molt rellevants.

Els jocs de taula afavoreixen actituds molt positives a nivell social amb la resta dels companys i de les companyes amb què juguen perquè desenvolupen l'atenció en el joc i alhora és un joc compartit de forma oral pel que fa als participants en el joc. També cal conèixer, seguir i respectar unes normes determinades que ens permetran entendre el funcionament del joc i cal posar-se d'acord per establir criteris sobre qui comença, quants jugadors poden jugar, etc. Per tant, entren en joc moltes variables interessants a nivell d'actituds i d'emocions que és important que sàpiguen compartir obertament, com és el fet d'acceptar que s'ha perdut i no s'ha guanyat.

A més a més, els jocs de taula permeten treballar continguts, sobretot matemàtics, com la seriació, l'ordenació espacial, la numeració i el càlcul o la memòria visual i espacial.ç

Treballar bé els jocs de taula requereix unes condicions prèvies: cal preparar bé l'espai físic, cal tenir el material adequat, cal tenir una bona programació, planificar bé les activitats, conèixer bé els alumnes, tenir una bona organització i control de les tasques dels nens i de les nenes i sobretot, fer una bona avaluació, amb uns indicadors que permetin conèixer bé l'evolució dels infants.

Imatges

dijous, 15 d’octubre de 2020

PSICOMOTRICITAT A EI3


La psicomotricitat és una àrea fonamental dins del projecte de moviment de l'Escola. Els infants d'EI3 inicien l'activitat que perdura durant tot el cicle d'infantil. La psicomotricitat integra aspectes cognitius, emocionals, sensorials i motrius que són claus en el desenvolupament dels nens i nenes, ja que contribueixen a la millora dels quatre pilars d'infantil: el joc, les emocions, el llenguatge i els hàbits.

Mitjançant les activitats que es proposen des de l'àrea, els infants aprenen diferents jocs i van integrant normes d'interacció social alhora que es desenvolupa el vincle amb els companys. El context lúdic afavoreix l'actitud positiva envers els aprenentatges. La psicomotricitat acompanya els infants en el desenvolupament de les emocions. De mica en mica s'enfronten a reptes i superen les emocions que se'n deriven tals com la por, l'alegria, la tristesa, etc. També és essencial el llenguatge que es treballa durant l'activitat. Els alumnes van integrant les parts del cos, treballen l'esquema corporal i la lateralitat que seran claus en el procés lectoescriptor i en els aprenentatges en què s'aprofundeix durant el cicle d'infantil. Finalment, els petits treballen els hàbits associats al material, la higiene i les rutines pròpies de l'àrea, que els donen seguretat. La psicomotricitat s'acostuma a realitzar als diferents jardins de l'Escola però també es disposa d'una sala amb material tou per iniciar les activitats de moviment.

Els infants van adquirint més seguretat i cada dia gaudeixen més de les activitats proposades a l'estona de psicomotricitat.

Imatges


dimecres, 14 d’octubre de 2020

EL JOC SIMBÒLIC
S'ha comentat en diverses ocasions que el joc simbòlic és un dels eixos d'aquesta etapa. De la mateixa manera que els infants desenvolupen les seves capacitats motrius, fisiològiques o cognoscitives també ho fan paral·lelament la manera en com interactuen amb el seu entorn mitjançant el joc.

Jugant és la manera natural i sana com els nens i les nenes es desenvolupen, creixen i van interioritzant i representant els seus aprenentatges.

El joc simbòlic pròpiament dit es dóna quan l'infant espontàniament imita una conducta d'adult o d'una altra persona i la representa com a part d'un joc lúdic sense que aquesta s'hagi fet en aquest moment immediat.

El joc simbòlic es caracteritza per imitar accions de la vida quotidiana del món dels adults. Apareix quan l'infant ha adquirit la capacitat de representació i és capaç de representar accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga.

El fet d'explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments...

Per aquest motiu, és important no cohibir ni imposar als nens i nenes, regles o maneres de fer en aquest tipus de jocs. Val més deixar-nos guiar per ells i acompanyar-los en allò que ens demanin... de segur que ens sorprendrà!

Poc a poc els infants van sent més conscients de tot allò que els passa i això els fa viure amb molta intensitat les petites frustracions que comporta relacionar-se. Aprendre a superar-les és un dels aprenentatges que, de ben segur, els ajudarà a anar-se fent grans.

Imatges

COM SOM (UT1 EI4)
Els infants de les classes Contes, L'Estel i Joguines també han començat el primer projecte d'EI4 Com Som.

Els alumnes treballen l’esquema corporal i el reconeixement de les parts del cos a partir d’activitats plàstiques, musicals, matemàtiques...

A través del moviment i de les habilitats motrius, els nens van interioritzant el coneixement del propi jo.

A les sessions de Psicomotricitat el cos, el moviment, el llenguatge, la socialització, l'aprenentatge, el treball cooperatiu, la imaginació i les emocions es presenten de manera transversal i significativa, afavorint les habilitats motrius dels alumnes.

L’element que ens permet marcar la temporalització és la maleta màgica la qual introduirà tots els projectes i serà l’encarregada de marcar el temps de metacognició.

El fet de poder treballar un mateix projecte en els tres cursos d’Infantil ens permet desenvolupar tots els continguts de forma progressiva tenint en compte l’etapa i l’edat de l’alumne.

Els infants d’EI4 realitzaran un treball d’autoconeixement personal per poder conèixer-se a un mateix i ser conscient dels seus gustos, aficions, preferències...

Per poder materialitzar aquest procés, els alumnes crearan individualment una caixa amb les evidències de les seves aficions (una pilota de tenis, uns auriculars, un llibre...), els seus gustos (una fotografia del seu plat preferit, un collaret...) o les seves preferències (objectes personals).

Aquesta caixa serà exposada quan s’acabi el projecte i els infants podran explicar com són a la resta dels companys i companyes.

La lectoescriptura es treballa de forma significativa a partir del projecte, els alumnes aprenen els sons de les lletres que van apareixent amb el vocabulari del Com Som i realitzen diferents jocs de consciència fonològica (picar paraules, buscar les vocals, el penjat...).

Acompanyar un infant en el seu procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura implica estar pendents de diversos aspectes. L’autonomia, la seguretat, les emocions, permetran ajudar a fomentar l’interès cap al descobriment del codi gràfic. També les habilitats de relació que vagi adquirint l’ajudaran a interaccionar i a comunicar. Mentrestant, tots els estímuls sonors i gràfics que li arribin ajudaran a construir una bona base per al progrés que anirà fent.

Són molts els recursos que es practiquen per anar avançant en el  procés, però tots han de ser significatius i han de despertar la curiositat dels nens.

Imatgesdimarts, 13 d’octubre de 2020


LA TARDOR 


Les temperatures baixen, els colors de l'entorn canvien, els dies són cada dia una mica més curts, venim més abrigats a l'Escola... La tardor ja és aquí i ha arribat a l'Escola amb una pila d'activitats i continguts propis d'aquesta bonica època de l'any. Des de ja fa uns dies, els alumnes d'Infantil han començat a treballar els elements de la tardor mitjançant activitats de tota mena proposades per l'equip de mestres.


De cop i volta, les aules han canviat de color i ara són plenes d'elements de la tardor. Moltes nenes i nens d'Infantil, a més a més, han arreplegat fulles seques de tots colors, castanyes, moniatos o carbasses, entre molts d'altres. Tanmateix, l'observació activa i directa del nostre entorn permet a tot l'equip treballar la contextualització de les diferents intervencions programades. Plantejar situacions inicials properes pels alumnes és clau per afavorir el bon funcionament de les mateixes i, alhora, garantir un alt grau de significativitat.


L'arribada de la tardor és present a tots els racons d'Infantil i s'aprofita per continuar treballant transversalment molts aspectes diferents de l'aprenentatge. Des de l'expressió artística, fins al treball de traç, les activitats proposades ajuden als alumnes a seguir creixent cada dia tot sent conscients de l'entorn en el qual creixen.

A continuació, compartim algunes de les activitats realitzades durant aquests dies a l'Escola. Quina oportunitat més bonica poder aprendre a partir de l'entorn!


Imatges

divendres, 9 d’octubre de 2020

ELS CONTESEls contes, especialment a l'etapa d'Educació Infantil, esdevenen un instrument pedagògic fonamental pel desenvolupament dels infants durant les etapes més primerenques. La màgia dels contes no només resideix en les pròpies històries que estimulen l'imaginari dels nens i nenes, sinó que també és una oportunitat d'or per transmetre els valors que definiran la societat de la qual formaran part el dia de demà. Mitjançant els contes, els alumnes coneixen i es familiaritzen amb històries que els faran ciutadans més justos, empàtics, solidaris, crítics i respectuosos amb la diferència.


Tanmateix, la transcendència dels contes va molt més enllà. A l'etapa d'Infantil, els petits relats juguen un paper clau a l'hora de fomentar reflexions de caire profund tot estimulant la coeaducació de tots els nens i nenes per igual. El contingut d'un bon conte estimularà l'esperit crític i ajudarà a combatre tots aquells aspectes socials que encara han de millorar. De la mà dels contes els alumnes podran acostar-se, de manera íntima i propera, a un món que rebutgi els estereotips, que convisqui en harmonia amb rols de gènere més justos, que fomenti la igualtat o que abraci amb afecte nous models de diversitat familiar, entre molts d'altres.


A més, sobretot durant aquesta etapa, és molt important la presència del llenguatge oral. La narració oral d'un conte transforma les aules en espais de calma on els alumnes, de manera indirecta, aprenen hàbits imprescindibles pel seu dia a dia. El saber estar, l'escolta activa o el respecte dels torns de paraula a l'hora d'intervenir són alguns dels exemples presents durant la lectura de contes a les aules amb l'equip de mestres.


Amb molta il·lusió compartim imatges d'aquestes estones tan especials! Són moments gairebé màgics!

Imatges