dijous, 21 de febrer de 2019

TAULA DE TREBALL. EL TRAÇEn el context d’aquest treball més sistemàtic i específic que els alumnes realitzen a classe es presenta la taula de treball.
És un espai d’aprenentatge que reuneix les condicions per assolir l’organització de l’espai gràfic, la direccionalitat, la lateralitat, la coordinació de l’ull amb la mà, la força i la destresa de les mans a l’hora de fer servir un estri per a fer realitzacions gràfiques i, en definitiva, escriure.
Però el procés ha de començar amb el moviment del cos o la situació dels elements en relació a l’espai.
En aquestes imatges es poden veure els alumnes realitzant diferents activitats que corresponen a l’evolució del seu propi procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Els infants dibuixen traços amb diferents materials i en diverses superfícies que són un preludi de les lletres. Els hàbits de treball en aquesta taula de treball es treballen intensament.

dimecres, 20 de febrer de 2019

BUSCANT INFORMACIÓLa Biblioteca és un pilar de l’Escola. És un espai de formació i aprenentatge i promou el coneixement.
En aquest sentit, és important que els infants integrin la Biblioteca en la seva dinàmica habitual per tal que aquest espai de consulta i riquesa intel·lectual els faci costat i impulsi la seva evolució.
La dinamització impulsada des d’aquest entorn de cultura i informació no només fomentarà la lectura sinó que, a través de l’adquisició del rol d’usuari, contribuirà a desenvolupar el coneixement de cadascú.
Per tant, des de ben petits, a banda de l’activitat al voltant de la Biblioteca de l’aula, caldrà anar amb freqüència a la Biblioteca de l’Escola per sentir aquest espai d’aprenentatge com a propi i necessari.
Aquests dies, els nens i nenes de les classes d’EI estan visitant la Biblioteca per trobar la informació adequada per desenvolupar els projectes iniciats.

En aquestes imatges es pot veure els alumnes fent aquesta activitat.