divendres, 26 de maig de 2017

ORGANITZAR UNA GALA DE CINEMA, MÉS INFORMACIÓ




Com ja s'ha comentat, El cinema és el tema del projecte que es porta a terme a totes les classes. El dimecres 14 de juny, els alumnes d'Educació Infantil organitzaran ELS PREMIS GARBÍ de cinema en el marc de la festa ELS SECRETS. Totes les classes preparen una pel·lícula, però al marge de l'expressió oral i corporal que treballen, els nens han d'elaborar un munt de realitzacions que requereix la gala. El film que presentarà cada classe és el resultat final d’aquest projecte.
Mentre fan aquestes activitats, el procés d'aprenentatge avança sense aturador ja que totes elles s'adapten a les necessitats del nivell. Treball cooperatiu, treball individual i activitats multinivell són formes possibles en l'organització de l'aula. Plàstica, matemàtica, llengua oral, música, expressió corporal o psicomotricitat són diferents llenguatges que es treballen en el dia a dia d'aquest projecte. És un moment del curs en el qual els nens de les classes Del Parc, Del Bosc i Virolets poden aportar tot el seu coneixement del llenguatge gràfic, cadascú en el seu nivell, cosa que els ajuda a desenvolupar el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que els motiva tant.
Però, sobretot, allò que els infants van adquirint són unes estratègies i recursos que els ajuden a ser capaços de construir el seu aprenentatge i contribueixen al seu procés maduratiu personal i social mentre estan estimulats i gaudeixen.








dijous, 25 de maig de 2017

ELS SECRETS: PRÒXIMAMENT AL CINEMA...


Durant aquest trimestre, els alumnes d'Educació Infantil realitzen un projecte comú que es tancarà amb la celebració d'una gran gala cinematogràfica en la qual cada classe presentarà la seva pel·lícula.
Malgrat que és un projecte fet en cooperació, hi ha moltes dades que es mantenen en secret perquè el motiu de celebració és l'organització de la diada dels SECRETS. Cada classe prepara un material  escènic, en aquest cas una pel·lícula, que es presentarà  aquest dia assenyalat. En comú s'han fet les  decoracions i s'ha gestionat l'organització que necessita la celebració de l'esdeveniment i el muntatge d'una sala de cinema. Mentre els més petits pinten i decoren els espais, els més grans preparen les entrades i organitzen les localitats de la sala. Cada classe ha pensat la seva pel·lícula i fa les cartelleres. Finalment caldrà realitzar els films amb l'ús de les eines tecnològiques. Tot un repte!



dimecres, 24 de maig de 2017

L'ESTIMACIÓ


Un dels continguts matemàtics que més interessa als infants és l'estimació. Obtenir solucions numèriques aproximades és un exercici que desperta ràpidament l'interès dels nens.
Quants n'hi podrem posar?  Quants n'hi ha? Comprovem-ho!
Aquests exercicis generen una quantitat de processos mentals que requereixen l'acció del pensament, el cos i el moviment i que es desenvolupen a cada etapa segons el moment evolutiu.
En aquesta ocasió, en el marc dels tallers de ciència, un grup reduït d'infants fan hipòtesis experimentant amb quantitats. Després cal comprovar les dades i arribar a conclusions.
A partir d'aquesta experiència, a les aules sorgiran un munt de preguntes que s'hauran de contestar seguint la pauta del mètode científic.