divendres, 29 de setembre del 2017

ACTIVITATS CREATIVES I SENSORIALSDurant tot els curs, les activitats que tenen la força en la creativitat i els sentits es desenvolupen de manera quotidiana ja que fomenten la curiositat, la motivació, la imaginació, el raonament, les habilitats socials i estimulem el gaudi. Com més petits, més depèn l’aprenentatge dels nens d’allò que els arriba a través dels sentits.
D’altra banda, en aquest moment d’inici i adaptació a l’escola o al nou nivell, aquestes activitats adequades per a cada edat són més significatives que mai ja que  procuren un benestar físic i emocional, el qual contribuirà a crear vincles dels infants amb els altres companys i fer-se seu el seu entorn, alhora que afavoreixen el seu aprenentatge.
En les imatges es veuen els nens i nenes d’EI3 experimentant amb diferents materials, els nens d’EI4 en una sessió de pintura i els més grans d’EI5 creant els decorats de l’entorn que ha de ser el seu entorn de joc simbòlic.

dijous, 28 de setembre del 2017

MAINADERSDes de la setmana passada, uns alumnes de la classe Mireia de cinquè de Primària participen i  intervenen en la vida de les aules dels més petits, tot implicant-se en les activitats, col·laborant i sent un referent més. A poc a poc, s’aniran creant uns llaços afectius que afectaran positivament uns i altres. Els petits aprenen dels companys grans mentre que els grans s’esforcen per entendre i adaptar-se a les necessitats dels alumnes més menuts.
Quan acabin les tres setmanes d’actuació d’aquest grup de mainaders, tots sentiran  aquella ambivalència de sentiments que es produeix quan es té la satisfacció de sentir-se estimat  al mateix temps que  la pena de finalitzar una bona experiència.
Del camí, el que en queda és un bon aprenentatge!

dimecres, 27 de setembre del 2017

ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESAA poc a poc, els nens van entrant en contacte amb la llengua anglesa de manera natural. Són molts els estímuls que arriben a través de diferents entorns i referents per tal que vagin interioritzant-la.
Els objectius d’aquesta pràctica responen a dos aspectes: el sentit funcional de la llengua per tal que pugui ser emprada en qualsevol moment i situació i, al mateix temps, l’adquisició d’una base sòlida, correcta i consistent pel que fa a la comprensió, expressió i vocabulari.
A EI, els nens tindran quatre sessions a la setmana on treballaran la llengua de manera lúdica, dinàmica i representativa. Però tindran altres vies d’aprenentatge que dependran de les seves mestres, de la comunicació amb altres alumnes d’escoles europees que parlen en anglès o escoles properes que tenen aquest idioma com a llengua vehicular. A més, les mestres de l’equip d’EI que també intervenen a les aules, utilitzen l’anglès per comunicar-se i, finalment, les eines digitals proporcionaran el contacte amb l’anglès que arriba amb tota normalitat responent a diferents necessitats.
Al llarg del curs, s’anirà descrivint amb més detall cadascuna de les vies esmentades.

dimarts, 26 de setembre del 2017

CREANT VINCLES. L'ENTRADA


Avui s’ha produït un nou pas en el procés d’adaptació dels nens i nenes d’EI3. Per primera vegada la mestra ja els ha esperat a la seva classe per rebre’ls de manera ben afectuosa. El fet que el seu referent principal no es trobi a la porta d’entrada quan arriben és un fet que requereix certa autonomia.
Però per realitzar aquest pas, cal preparar bé les emocions i la seguretat dels infants i fer una bona anticipació de la situació. Ahir dilluns, les mestres van explicar i simular la nova  organització, motivant-los a provar de fer aquest pas més.
Aquesta novetat que representa l’adquisició d’un cert grau d’independència, requereix que els infants estiguin ben preparats i que l’entorn sigui l’adequat. Fa dies que els mestres que seran a la porta rebent i acollint cadascun dels nens i nenes van acostant-se a ells i creant vincles afectius, condició necessària per tal que arribin a l’escola amb alegria i tranquil·litat.

dilluns, 25 de setembre del 2017

EI3. LA MASCOTA DE LA CLASSEA cada classe hi ha un personatge que forma part del grup. Aquest referent participa en la vida de laula plenament: anuncia esdeveniments, indica les normes, guarda secrets, il·lusiona i motiva, ajuda a resoldre conflictes, reforça la gestió de les emocions i estima tots els nens i nenes.

En aquesta edat, quan la línia entre realitat i ficció no és ben clara, una mascota és un company positiu, que té una forma emocional important.

A la classe El Molí, el rei de l’aula és un ratolí. A la classe Picarol és un mussol i a la classe Cu-cut és una girafa. Tots ells estan sent de gran ajuda en aquest període d’adaptació.

divendres, 22 de setembre del 2017

EL VALOR DE L’OPINIÓAvui a les classes d’EI, mentre els més petits de les classes Cu-cut, Picarol i El Molí d’EI3 seguien amb les activitats destinades a facilitar el procés d’adaptació, les converses a les classes d’EI4 i EI5  han girat  entorn del valor de l’opinió, tenint en compte com sempre, el moment evolutiu i maduratiu dels nens i nenes d’aquestes edats.
S’ha treballat a partir de les converses de grup que són habituals a les classes i els nens i nenes han explicat vivències que ahir, dia festiu van tenir. Les majoria de les experiències han girat entorn de la Festa Major, però també han explicat tota classe d’activitats, anècdotes i il·lusions.
Partint d’alguna d’aquestes descripcions, de l’opinió que els nens tenien sobre allò que havien vist, s’ha fet una reflexió sobre les maneres que tenim d’expressar el que sentim i el que pensem: a casa, a l’escola, amb els amics... què passa quan l’opinió dels altres no és la nostra?
A les classes Virolets, Del Parc i L’Estel, els alumnes han arribat a diverses conclusions que han recollit per tal que formin part del manifest que sortirà de tota l’escola. Entre les tres classes ha sortit aquesta conclusió: ESCOLTAR-NOS ELS UNS ALS ALTRES ENS AJUDA A MILLORAR LA NOSTRA OPINIÓ I ACCEPTAR I RESPECTAR LA DELS ALTRES .
D’aquesta manera, a poc a poc, en coherència amb les finalitats dels Projecte Educatiu de l’Escola, els nens van interioritzant el dret que tenim a manifestar el que pensem i el deure de respectar i escoltar l’opinió dels altres.

dimecres, 20 de setembre del 2017

ESPORT I MOVIMENT
L’esport i el moviment són imprescindibles per al desenvolupament integral dels infants i de totes les persones. Ben aviat, quan el període d’adaptació estigui completament avançat, els alumnes iniciaran el dia a laire lliure tot fent activitats de moviment. Però ara ja participen en unes activitats de psicomotricitat amb les quals, a través del moviment i tot desenvolupant les habilitats motrius, sincideix en els aspectes personal (emocions, seguretat, autonomia...), social (la relació, la interacció) i intel·lectual (laprenentatge).

Tot realitzant  activitats motrius i de representació, significatives i vinculades a la vida de laula, els nens gaudeixen, coneixen, dominen i desenvolupen  el cos i es relacionen.

Les imatges mostren diverses sessions de Psicomotricitat.

dimarts, 19 de setembre del 2017

EI3. PAS EN EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ: L’ENTRADADesprés d’una setmana d’inici de curs, els nens i nenes es van adaptant a l’escola. A poc a poc van agafant el ritme, es van fent seu l’entorn i comencen a fer vincles amb els companys i referents.

No és un procés fàcil i les emocions que se senten són molt intenses. Infants i famílies sovint viuen aquest període amb molt de neguit. La rutina, lafecte, l’anticipació de situacions i els límits clars van donant seguretat i contribueixen a la integració total a l’escola i al grup. Cada nen fa el seu procés amb un ritme personal i cal presentar unes dinàmiques que ajudin a cadascú a sentir-se acollit i, escoltat i estimat.

Si fins ara les famílies acompanyaven els nens i nenes a laula, avui són les mestres qui reben els infants a la porta dentrada. El dia anterior ho han preparat tots junts i sha informat a les famílies. Hi ha nens que ho accepten amb il·lusió i inicien el dia contents; a d'altres, els costa més i aquest pas serveix dajuda per arribar a la plena adaptació.