diumenge, 31 de gener del 2021

LA IMPORTÀNCIA DELS HORARIS


Estem molt avesats a sentir que els pilars del Cicle 1 de l’Etapa 1 (Infantil) són el llenguatge, el joc, les emocions i els hàbits.

A Infantil s’estableixen rutines bàsiques a partir dels horaris: d’entrada i sortida, de l’hora de dinar, d’activitats, d’higiene i de son. Les rutines de l’aula es realitzen de manera consistent i regular, així els infants adquireixen els hàbits i interioritzen les normes necessàries per participar en el ritme de l’aula de manera autònoma. A més a més, aquests hàbits basats en els horaris els donen seguretat i regulen tant la seva autonomia com la seva autoestima.
Algunes de les rutines més establertes són:

 • L’hora de dinar i berenar, ja que és important que els infants tinguin horaris fixos per menjar i els àpats es facin en un lloc determinat. Això els donarà seguretat i els permetrà adquirir de manera conscient alguns dels hàbits que estan tan interioritzats en el nostre projecte. Aprendre a utilitzar els coberts de manera adequada, no aixecar-se de la taula, seure adequadament... formen part del dia a dia natural de la nostra escola.
 • L’hora de la migdiada, ja que el descans és vital per al desenvolupament. És convenient que els infants s’adormin i/o descansin a la mateixa hora
 • La higiene. Rentar-se la cara, les mans, pentinar-se, el control d’esfínters... han de formar part de la rutina dels infants des de ben petits.
 • L’hora del joc és un moment imprescindible en la vida dels infants, però també s’ha de tenir un temps determinat per dedicar-li. El joc, per si sol, és un dels pilars de l’etapa d’Infantil, ja que és la manera més important que tenen de socialitzar-se i interactuar els infants uns amb els altres.


Sempre diem que l’educació s’ha de basar en la llibertat, la imaginació, la creativitat... però els hàbits, les rutines i els horaris en definitiva són imprescindibles per donar seguretat i tranquil·litat als nens i nenes d’Infantil.

Imatges

dijous, 28 de gener del 2021

DIETA MEDITERRÀNIA


El menjador és un tret diferenciador de les Escoles Garbí Pere Vergés. Tots els alumnes es queden a dinar i des d’EI3 fins a 4rt d’ESO es treballa el saber estar i la socialització.

La dieta mediterrània és escollida per l’Escola perquè permet proporcionar als nostres alumnes tots els nutrients necessaris per realitzar totes les activitats del dia a dia.

Les hortalisses, les fruites, les llegums, el peix i la carn són alguns dels aliments que setmanalment estan incorporats en el nostre menú. Amb moderació, també hi inclou els ous i els formatges.

També es té en compte l’estacionalitat per seleccionar els productes de temporada i proximitat. Les herbes aromàtiques (orenga, pebre, llorer, farigola, romaní, canyella, menta, entre d'altres) s’utilitzen en molts plats per tal de potenciar el sabor.

L’Escola té diferents menús adaptats a les necessitats dels nostres alumnes. En el curs 2020-2021 tenim la següent proposta:

 • Menú sense ou
 • Menú ric en fibra
 • Menú sense gluten
 • Menú sense làctics
 • Menú sense peix ni marisc
 • Menú sense llegums
 • Menú sense fruits secs
 • Menú colesterol

Tenim una cuina exclusiva per preparar tots els menús especials per tal de no contaminar el menjar amb els utensilis i estris de cuina.

Per acabar, els plats dels alumnes intolerants són diferents a la resta de plats dels alumnes amb menú no al·lèrgic per incrementar la seguretat i la manipulació.

Imatges

dimarts, 26 de gener del 2021

INTRODUCCIÓ AL GANIVET D'EI4El Menjador és un dels espais de formació i aprenentatge més importants de l’Escola. Durant l’hora de dinar, quan es prepara el menjador i també quan s’acaba l’àpat, les oportunitats de créixer i evolucionar són extraordinàries.

Valors, emocions, relacions, autonomia i higiene van en paral·lel en l’adquisició de les normes de saber menjar.

Tallar amb ganivet no és fàcil per a uns infants que estan encara desenvolupant la motricitat i la coordinació dels ulls amb les mans. La destresa s’adquireix amb la pràctica, però abans cal tenir un coneixement de les eines i el seu ús.

A l'inici del segon trimestre, un cop els nens i nenes d'EI4 s'han adaptat al nou ritme i exigències del curs, s'inicia el treball del nou hàbit que els ajudarà en la precisió, la força i la destresa de les seves mans: s'introdueix l'ús del ganivet. És un procés progressiu que comença amb els aliments més adequats i que es va fent taula per taula per poder acompanyar i seguir de ben a prop l'evolució que fan els nens i les nenes.

Tots tenen molta il·lusió i els costa esperar el moment d'iniciar aquesta pràctica que els fa sentir molt grans.

En aquestes imatges es veuen alguns nens i nenes de les classes Contes, Joguines i L'Estel d'EI4 duent a terme tota mena d’activitats que conclouen amb l’ús del ganivet a l’hora de dinar.

Imatges

 LA CREATIVITAT!


           

A les aules d'Infantil, l'estímul de la creativitat juga un paper clau en el desenvolupament personal de l'infant en edats tan primerenques. La neurociència evidencia que és durant la infància que el cervell té major capacitat de desenvolupament i és important, pedagògicament, que l'Escola presenti un escenari educatiu on els alumnes puguin explorar els seus talents de manera propera i segura i divertida.

Molt sovint, i de manera errònia, es relaciona la creativitat amb determinades disciplines d'expressió artístiques. No obstant això, la veritat és que tots els alumnes, sense excepció, demostren ser persones creatives a diari i davant de qualsevol situació, per quotidiana que sembli. Coneixent aquest context, la labor del mestre és proveir als alumnes un espai de confort i seguretat que els convidi a fer servir el seu imaginari innat.

Per concloure, una escola compromesa amb la formació "dels homes i dones del demà" ha d'ensenyar als nens i nenes a no tenir por a l'error. És més, els ha de convidar, de manera més socialitzadora i menys instructiva, a cercar la solució més innata i creativa davant de qualsevol situació, d'escola o de vida. Només d'aquesta manera els alumnes esdevindran persones amb competències per afrontar el seu dia a dia.


Imatges

divendres, 22 de gener del 2021

LES AULES A EDUCACIÓ INFANTILEnguany, més que mai, les respectives aules de cada una de les classes d’Infantil s’han convertit en l’epicentre de pràcticament tota l’activitat lectiva a l’escola. Tot i que tenim la gran sort de comptar amb uns espais exteriors que fan les rutines dels grups bombolla una mica més lleugeres, les aules segueixen gaudint d’un caràcter viu i estimulant.

L’atmosfera que acompanya les aules d’Infantil és la mateixa per a totes les classes per igual. Totes nou classes d’Infantil gaudeixen de l’espai suficient per transformar les activitats programades en dinàmiques i reptes engrescadors per a tots els alumnes. Els murs són plens de petites obres d’art elaborades pels alumnes. Els finestrals i el contacte amb l’exterior ens conviden a explorar cada racó dels nostres jardins aprofitant al màxim cadascuna de les oportunitats d’aprenentatge que el nostre entorn proper ens ofereix.

A més a més, totes les aules d’infantil gaudeixen d’una pissarra PDI que permet a l’equip estimular la competència digital dels alumnes tot i estar en edats encara primerenques. Malgrat que també s’utilitzen amb relativa normalitat d’altres espais de l’escola, hem considerat destacar, aquest any especialment, la importància d’un espai educatiu motivador, bonic i segur per tots els nens i nenes.

Més enllà de l’espai per si mateix, compartim amb vostès imatges d'alguns dels nostres raconets!


Imatges

dijous, 21 de gener del 2021

ELS CÀRRECS


La Vida Social és la columna vertebral del nostre projecte: menjador, Colors i càrrecs en són els tres eixos.

Els càrrecs són responsabilitats o feines de cada infant que repercuteixen en la bona dinàmica de l'aula. Poden ser d'ordre i organització, de gestió o de lideratge. Els càrrecs s'assumeixen per un període de temps determinat. L'objectiu dels mateixos és que cada nen i nena creixi en responsabilitat a partir de la realització d'una acció determinada. La responsabilitat s'interioritza fent, treballant, actuant i, fins i tot, equivocant-se, quan és el cas.

Els càrrecs, com que s’han de desenvolupar en l’entorn proper i han de tenir un resultat que afecti la vida de les aules i de l’Escola, són plens de significat. A més s’adapten a les necessitats dels alumnes, dels grups  i del seu procés evolutiu, i també han de respondre a les diferents capacitats i ritmes d’aprenentatge que aquests presenten.

Els nens més petits d’EI3 s’inicien en la dinàmica de la Vida Social a través de tasques puntuals, senzilles i concretes, normalment de l’àmbit de l’ordre i realitzats en l’entorn més proper i propi.  Aquestes responsabilitats concretes permeten prendre consciència, gaudir i valorar la feina ben feta, cosa que repercuteix en la pròpia autoestima. A poc a poc, els càrrecs van tenint una durada determinada, que requereix constància i compromís i van adquirint complexitat.

A EI4, curs en el qual els alumnes ja formen part d'un color, assumeixen càrrecs d'ordre i organització, fins que a EI5 les tasques es poden relacionar amb l'organització, la gestió i l'aprenentatge.


Imatges

MESURES DE SEGURETAT


La Covid-19 ens ha canviat la manera de relacionar-nos i ens ha entrenat a ser molt constants en els hàbits d'higiene i salut.

Els infants es renten les mans amb molta freqüència i són conscients de la importància que té per tal d’evitar possibles contagis.

L’escola segueix garantint un espai segur amb les mesures pertinents establertes pel Departament de Salut, però alhora minimitza els efectes del distanciament social.

Els jardins de l’Escola tenen més força que mai aquest curs. Els alumnes poden celebrar i exposar segons l’acte que s’esdevingui amb la resta de grups d’Infantil mantenint sempre la distància de seguretat establerta i utilitzant els recursos tecnològics necessaris: micròfon, altaveu...

Es realitzen videoconferències per tal de mantenir el contacte amb la resta d’Etapes de l’Escola, com a estat el cas de Sant Nicolau.

Per altra banda, es continua desinfectant els espais diàriament i tota la comunitat educativa vetlla per al manteniment de l’Escola.

Els nostres alumnes estan vivint una situació excepcional i estan demostrant que són individus d’una comunicat on es propicia els valors essencials per ser un ciutadà del demà: el respecte, la responsabilitat i l’autonomia.

Imatges

dimecres, 20 de gener del 2021

INICI SEGON TRIMESTRE: EL JOCComencem el segon trimestre amb moltes ganes de compartir les experiències relacionades amb la màgia de Nadal.

La setmana passada, els alumnes d’Infantil van poder portar les Joguines de Reis per poder-les compartir amb els companys i companyes del seu grup estable. Aquesta dinàmica permet propiciar situacions comunicatives significatives a partir del joc.

El joc és el motor de l’aprenentatge i aquest ha d’estar planificat i organitzat. En podem trobar de diferents tipus:

El joc simbòlic es dona quan l'infant espontàniament imita una conducta d'adult o d'una altra persona i la representa com a part d'un joc lúdic sense que aquesta s'hagi fet en aquest moment immediat.

El joc simbòlic es caracteritza per imitar accions de la vida quotidiana del món dels adults. Apareix quan l'infant ha adquirit la capacitat de representació i és capaç de representar accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga.

El joc lliure normalment es realitza en els espais exteriors, els jardins de l’Escola i es caracteritza per la llibertat, perquè qui juga pot decidir allò que vol fer i les regles que vol establir.

Els jocs de taula permeten treballar el pensament computacional, arribant a la resolució de problemes mitjançant diferents solucions, com és el cas dels escacs. També permeten treballar continguts, sobretot matemàtics, com la seriació, l'ordenació espacial, la numeració i el càlcul o la memòria visual i espacial i alhora cal conèixer les regles i respectar-les per garantir un bon funcionament.

Els projectes integrats també contemplen el joc com a font de l’aprenentatge  i creen unes activitats lúdiques, motivadores i significatives tenint en compte els objectius de la programació i els continguts que cal treballar.

L’Etapa d’Infantil té com a objectiu garantir el desenvolupament global de tots els infants respectant l’evolució de cada alumne/a i el joc és essencial en tot aquest recorregut que haurà de fer un nen i nena de 3 a 6 anys.